Kurz

Realizace kurzu je podle standardů Studia k výkonu specializovaných činností:

-        Celkový rozsah výuky  – 254 výukových hodin
-        Kontaktní výuka v rozsahu 104 výukových hodin zahrnuje společné workshopy, výukové semináře a exkurze
-        Bezkontaktní výuka v rozsahu 150 výukových hodin je založena na multimediálním eLearningu s on-line podporou
-        Zakončení kurzu je na základě obhajoby závěrečné práce a zkoušky před komisí

Tématické bloky kurzu:

 1. Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
 2. ICT plán školy, interakce ICT a RVP, webová prezentace
 3. Počítač a volný čas dětí a mládeže (Sítě pro domácnost, …)
 4. Moderní technologie – aktuální informace, užití ve škole – LMS  (LMS, Moodle, didaktické testy, …)
 5. Moderní technologie – aktuální informace, užití ve škole – Multimédia (fotografie, videa, videokonference)
 6. Moderní technologie – aktuální informace, užití ve škole – tvorba výukových materiálů (tutoriály, …)
 7. Průřezovými tématy jsou:
  1. Anglické termíny pro oblast ICT a moderní edukace
  2. Principy a možnosti počítačových sítí
 
Plánované studijní termíny na 1. polovinu roku 2012:
 
31. 3. 2012  společný workshop (učebna EI) 9:00 – 16:00
20. nebo 21. 4. 2012 skupinové semináře (učebny C23 a C24) 9:00 – 16:00
18. nebo 19. 5. 2012 skupinové semináře (učebny C23 a C24) 9:00 – 16:00
16. 6. 2012  společný workshop (učebna EIV) 9:00 – 16:00
22. nebo 23. 6. 2012 skupinové semináře (učebny pá: C23 a C22, so: C23 ) 9:00 – 16:00
 
Plánované studijní termíny na 2. polovinu roku 2012:
 
14. nebo 15. 9. 2012 skupinové semináře (učebny pá: C22 a C23, so: C23) 9:00 – 16:00
6. 10. 2012 společný workshop (posluchárna EV) 9:00 – 16:00
19. nebo 20. 10. 2012 skupinové semináře 9:00 – 16:00
2. nebo 3. 11. 2012 skupinové semináře
(učebna pá: internetový pavilon S1, začátek 10:00; so: internetový pavilon S1, začátek 9:00),
odevzdání závěrečné práce
30. 11. nebo 1. 12. 2012 závěrečné zkoušky
7. 12. 2012 společný workshop