O projektu

Projekt „Podpora moderních forem výuky na SŠ – využívání ICT ve výuce“ (CZ.1.07/1.3.04/03.0013) je realizován v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je podpořit vedoucí pracovníky a pedagogy středních škol Středočeského kraje ve využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce a při řízení školy v oblasti teoretické a především praktické.  V rámci projektu bude realizován kurz, kde je možné získat kvalifikační předpoklady – Studium k výkonu specializovaných činností podle § 9 písm. a) až e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (akreditace DVPP).

Do 30. 3. 2012 je možné přihlásit se do kurzu konaného v roce 2012.

Přihláška ke stažení